Menu
Menu

Elkaar ontmoeten is leven begroeten

Samen zijn, met aandacht en liefde voor elkaar. Dat maakt ons gelukkig. Samen op weg met God. Doe je ook mee? Je bent van harte welkom. 

Wie zijn wij?

Wij leven omdat God ons liefheeft. Vanuit die liefde zijn we er, met en voor elkaar!
Onze gemeente is een levende gemeenschap van ongeveer 550 leden in Amersfoort-noord. Als gemeente hebben we een belangrijke missie: namelijk een plek bieden aan mensen die de Heer Jezus willen leren kennen en volgen. 
Contact

Samen meedoen

Geloven doen we met elkaar. In ontmoeting, in activiteiten, in samen bidden en studeren. 
Huiskringen

Leden van de gemeente zijn ingedeeld in huiskringen. Bedoeld om in kleine kring (passend in een huiskamer) het geloof te beleven. Leden van een kring komen op geregelde tijden bij elkaar om samen over God en ons geloof in Hem te spreken. Om elkaar te helpen, om wel en wee te delen. Om samen te eten. De kringen zijn zoveel mogelijk geografisch ingedeeld, zodat de meeste leden ook dicht bij elkaar wonen.

Lees meer
Jeugdalpha

De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen:

  • die meer te weten wil komen over het christelijk geloof;
  • die pas christen is geworden;
  • die de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken.

Iedereen is welkom! Je hoeft dus niet te geloven.

Lees meer
Jongeren 12-16

De Lichtkring is een gemeente met veel jongeren. Dat zien we op zondag in de kerkdienst, maar ook door de week. De groep van 12-16 komt dan bij elkaar om onder leiding van een mentor bezig te zijn met geloofsonderwijs en het beleven van wat het is om kind van God te zijn. Vaste prik is het jeugdkamp rond hemelvaart/pinksteren. Elk jaar weer een belevenis! Voor deelnemers én voor begeleiders.

Lees meer
Jongeren 16+

De 16+ groep is een groep door jongeren voor jongeren. De groep bestaat vooral om gewoon lekker samen te komen voor ontmoeting en het gezellig te hebben en elkaar beter te leren kennen.
Dit gebeurt vaker in het jaar onder het genot van een hapje, drankje, en leuke spelletjes! Daarnaast zijn er soms ook inhoudelijke avonden, waar een spreker wordt uitgenodigd of iemand vanuit de groep een onderwerp aandraagt, waarna er afgesloten wordt met de welbekende gezelligheid.

Lees meer
Kidsclub

Voor de peuters en basisschoolkinderen wordt veel georganiseerd. Op zondag zijn er bijbelklassen, er is crèche voor de jongsten en in de meeste kerkdiensten is er een speciaal kindmoment waarin op eenvoudig en vaak ludieke manier wordt uitgelegd waar de preek over gaat. De kidsclub organiseert twee keer per jaar een activiteit, meestal rond de kerst en in de zomervakantie. We knutselen dan vaak aan de hand van een bijbelverhaal. Soms nodigen we een (poppen)theater, en ook hebben we samen met de vliegende speeldoos de musical Esther opgevoerd. Bij de activiteiten zijn ook de kinderen uit de omgeving van harte welkom zijn. Aankondiging vind je onder NIEUWS. We hopen dat jij er een volgende keer ook bij bent!

Lees meer
Muziek

Muziek is een heerlijke manier om samen bezig te zijn en God te eren. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de zondagse kerkdienst. In de Lichtkring is een aantal muziekteams. Gitaar, orgel, drum, vleugel, blaas- en strijkinstrumenten, voor alles is plek. En elk team heeft zangers die solo of als koor optreden in de kerkdiensten.

Lees meer

Muziek

Muziek vinden we heel belangrijk in onze omgang met God. Daarom zingen en musiceren we veel met elkaar.

De Lichtkring

Samen voor elkaar

Praktische hulp

Heb je hulp nodig? Binnen de gemeente helpen we elkaar zoveel mogelijk. 
In de eerste plaats binnen de huiskringen. We zijn er voor elkaar en springen bij waar dat nodig is. Komen we er  binnen de huiskring niet uit, dan is er een gemeentebrede diaconie. Ook helpen we, onder bepaalde voorwaarden, mensen die geen lid van onze kerk zijn, maar wel bij ons in de buurt wonen.  Hulpvragen kunnen naar de kringdiaken of naar diaconie@kerkdelichtkring.nl

Geestelijke hulp

Heb je pastorale hulp nodig? Ook daarbij helpen we elkaar binnen de gemeente zoveel mogelijk.
In de huiskringen proberen zoeken we samen naar verdieping van het geloof en het omgaan met God en elkaar. Naast de huiskringen zijn er ouderlingen, predikant en pastoraal werker voor hulpvragen op het gebied van pastoraat. Aanvragen van een gesprek kan via: scribapastoraal@kerkdelichtkring.nl 

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar wat wij aan activiteiten doen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We spammen niet, maar sturen zo nu en dan een berichtje.
Aanmelden nieuwsbrief
Amersfoort

Geloven doen we samen

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden